Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Sygeplejerskestuderende

Er du sygeplejerskestuderende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, kan du komme i praktik på Rygcenter Syddanmark på dit 1., 2., 6. og 7. semester.

Du kan komme i praktik på

  • Rygkirurgiske senge,
  • Rygkirurgisk operationsafsnit og
  • Ambulatorium (Rygkirurgi).

Praktikforløb på Rygkirurgiske senge

På Rygkirurgiske senge er målet for dit praktikforløb på 1. semester at observere patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhæng i en 3 ugers periode.

På 2. semester skal du i 10 uger arbejde med sygeplejeklinisk beslutningstagen til patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb. Fokusområderne er blandt andet at samarbejde med patienten om dennes behov for ernæring og væske samt udskillelse af det samme før og efter operationen.

Du vil også lære at anvende teknologiske redskaber i sygeplejen med henblik på at forebygge utilsigtede hændelser. Derudover vil du arbejde med

  • smerteproblematikker versus mobilisering efter en rygoperation,
  • kendskab til farmakologisk smertebehandling samt
  • at kunne anvende nonfarmakologisk smertebehandling.

I praktikforløbet på 6. semester arbejder du i 10 uger hen imod at lære selvstændig professionsudøvelse samt mono- og tværprofessionelt samarbejde på tværs af sektorer.

Dine fokusområder er blandt andet at samarbejde med patienten om dennes smertebehandling i det præ- og postoperative patientforløb samt at kunne anvende nonfarmakologisk og
farmakologisk smertebehandling.

Derudover lærer du at anvende teknologiske redskaber i sygeplejen samt at kunne lede og organisere det daglige arbejde i forhold til stuegang, at afholde tværfaglige konferencer med sigte på at forebygge utilsigtede hændelser og at skabe trygge patientforløb.

Du afslutter forløbet med en praktisk og mundtlig eksamination.

På 7. semester, skal du bearbejde en praksis-problemstilling i et bachelorprojekt. Her foregår et samarbejde og vejledning efter aftale mellem dig som studerende og lederen eller den uddannelsesansvarlige på afdelingen.

Praktikforløb på Rygkirurgisk operationsafsnit

På Rygkirurgisk operationsafsnit har du i dit praktikforløb på 1. og 2. semester primært fokus på grundlæggende sygepleje og klinisk beslutningstagen.

Målet for dit praktikforløb på 1. semester er at observere patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhæng i en 3 ugers periode.

På 2. semester skal du i 10 uger arbejde med sygeplejeklinisk beslutningstagen til patienter i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Dine opgaver vil blandt andet være at

  • dokumentere plejen,
  • modtage patienter og
  • deltage i lejring og forflytning af patienten.

Praktikforløb på ambulatorium (Rygkirurgi)

Du kan komme i praktik på Rygcenter Syddanmarks ambulatorium (Rygkirurgi) på 6. semester, 1. del i en periode af 10 uger.

I løbet af perioden arbejder du med at opnå læring i selvstændig professionsudøvelse samt mono- og tværprofessionelt samarbejde på tværs af sektorer. Temaet for dit praktikforløb retter sig mod selvstændig professionsudøvelse til patienter, borgere og pårørende i komplekse, akutte og kroniske pleje- og behandlingsforløb i et sammenhængende sundhedsvæsen.

Fokus er at opnå kompetencer til selvstændig professionsudøvelse, herunder tværprofessionelt samarbejde, med fokus på sammenhængende patient- og borgerforløb i og på
tværs af sektorer.


Siden er sidst opdateret 05-07-2019.
Kontakt: Marianne Betzer Christensen og kursus4Sygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring