Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Jobsøgende

Et stærkt professionelt miljø - en nøgle til patientsikkerhed og arbejdsglæde.

 

For os i afdelingen for Medicinske Sygdomme er faglig kvalitet, patienterne og deres pårørende samt personalets arbejdsglæde det vigtigste. Vi har derfor hele tiden en særlig opmærksomhed på at fastholde og udbygge et stærkt professionelt miljø.

Hovedoverskrifterne er herunder at:

  • alle medarbejdere tilbydes relevant efteruddannelse, som kan foregå på arbejdspladsen (in situ) samt via eksterne kurser, temadage, lægelig videreuddannelse/specialisering, diplom- og masterstudier
  • alle fastansatte medarbejdere deltager i Sygehus Lillebælts kommunikationskurser "Klar tale med patienterne"
  • vores specialeansvarlige og kliniske specialister vejleder, rådgiver og underviser i det daglige deres kollegaer
  • vi indfører teamtræning i alle sengeafsnit, hvor der trænes med virkelighedsnære scenarier i at håndtere risiko situationer og faglige usikkerheder
  • vi deltager i et større tværgående simulationsprojekt på Sygehus Lillebælt, hvor to af vores læger er uddannet som simulationsinstruktør
  • vi planlægger og gennemfører forsknings- og udviklingsprojekter for og med patienterne, som er Sygehus Lillebælts forskningsstrategi


Sidst men ikke mindst, så er forbedringsarbejdet i dag en integreret del af det professionelle miljø i vores medicinske afdeling. Vores funktionsledere uddannes i disse år i forbedringsledelse og vi har flere forbedringsledelsesagenter, som er uddannet på et højt internationalt niveau.

 

Hold godt øje

Så hold godt øje med Medicinsk Sygdomme på Kolding Sygehus, hvis du ønsker en arbejdsplads med et stærkt professionelt miljø.


Siden er sidst opdateret 11-08-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring