Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Ikke alt akut er med blå blink

Når dagen er forbi, har du – afhængigt af hvad der sker – haft mulighed for at se og drøfte, hvordan den akutte visitation foregår i Sygehus Lillebælt. Du deltager i de kapacitetskonferencer og tværfaglige drøftelser, der finder sted på daglig basis. Specifikt vil der være fokus på:

- Hvordan hjælper vi bedst den akutte eller subakutte patient? Hvilke muligheder er der?

- Det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis, kommuner og Sygehus Lillebælt

- Den svært syge eller tilskadekomne patient – hvad sker der i Akutafdelingen ved præhospital alarmmelding til sygehuset?

Pause mv. i løbet af dagen holdes sammen med det personale, man følges med. Afhængigt af dine ønsker er der mulighed for at være med til alarmkald (traumekald, trombolysekald, medicinske kritiske kald).

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig, afhængigt af hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 – 08.00
Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30
Deltager i lægemorgenkonference i Medicinske Sygdomme

Kl. 08.30 – 09.30
Følges med flowmastersygeplejerske i Akutafdelingen

Kl. 09.30 – 10.00
Kapacitetskonference med alle kliniske afdelinger på Kolding Sygehus

Kl. 10.00 – 11.00
Følges med tværsektoriel koordinator i Akutafdelingen – samarbejde med den kommunale sektor

Kl. 11.00 – 12.15
Følges med koordinerende læge i Akutafdelingens zone 3

Kl. 12.15 – 13.00
Tværfaglig middagskonference (læger, plejepersonale, farmaceut) i Akutafdelingen inkl. deltagelse fra Kolding Kommunes Akutteam

Kl. 13.00 – 15.00
Følges med overlæge i Akutafdelingen – både klinisk arbejde og tid til faglig drøftelse af egne cases

Kl. 15.00
Tak for i dag

Tilmelding
Forespørgsel om ledige datoer hos:

Ledende lægesekretær
Lene Paulin Thomsen
Akutafdelingen, Kolding Sygehus
Lene.Paulin.Thomsen@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret 02-01-2021.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring