Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Sukkerchok!

Når dagen er forbi, har du haft mulighed for at se og drøfte udredning, kontrol og behandling af patienter med både type 1 og 2 diabetes. Desuden vi der være mulighed for at drøfte, hvilke patienter der bedst håndteres i almen praksis, og hvilke patienter der har glæde af at blive håndteret i sygehusregi. Specifikt er der fokus på:

- Risikostratificering – skal patienten håndteres i primær eller sekundær sektor?

- Multidisciplinært samarbejde mellem endokrinologi, karkirurgi og ortopædkirurgi om diabetespatienten med vaskulære komplikationer

- Sammedagsscreening for diabetiske komplikationer

Der er tale om et udkast til program, som kan ændre sig afhængigt af, hvordan dagen udvikler sig, og hvilke patienter der præsenterer sig på dagen.

Program

Kl. 07.45 – 08.00
Hentes i forhal og omklædning på afdelingen

Kl. 08.00 – 08.30
Deltager i lægemorgenkonference

Kl. 08.30 – 12.00
Følger patienter i sammedagsscreeningsprogrammet

Kl. 12.00 – 13.00
Frokost med lægegruppen

Kl. 13.00 – 14.30
Følger speciallæge i MDT-regi – diabetespatienten med vaskulære komplikationer

Kl. 14.30 – 15.00
Drøftelse af egne medbragte cases med speciallæge

Kl. 15.00 
Tak for i dag

Tilmelding
Forespørgsel om ledige datoer hos:

Ledende lægesekretær
Lotte Laasholdt
Medicinske Sygdomme
Kolding Sygehus
Lotte.Laasholdt@rsyd.dk

 

 


Siden er sidst opdateret 31-12-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring