Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Sygehus LillebæltpilPresserumpilNyhederpilForskning i fremdrift på sygehuset

Forskning i fremdrift på sygehuset

Antallet af ph.d.-studerende er steget på Sygehus Lillebælt, hvor man hele tiden forsøger at forbedre forholdene for forskere – til gavn for patienterne.

Tekst: Søren Hygum Hansen, Sygehus Lillebælt
Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt


Læge Louise Faaborg Larsen er lige nu midt i sit ph.d.-studie. Hun har samlet al relevant data - og er begyndt at skrive de publikationer og den afsluttende 100 siders-afhandling, der skal afleveres i løbet af det næste års tid.

Louise Faaborg Larsen er én af et halvt hundrede ph.d.-studerende på Sygehus Lillebælt. Hun er tilknyttet Onkologisk Afdeling, og hendes forskning fokuserer på en alvorlig kræftform: Kræft i æggestokkene.
- Det er en fantastisk mulighed at få lov at skrive en ph.d. Vi har nogle gode forhold som forskere, og alene her på afdelingen er vi 10 ph.d.-studerende. Det giver et godt fællesskab, og det er altafgørende, at vi ikke sidder helt alene med vores forskning, men har hinanden at sparre med, fortæller hun.

 

Louise Faaborg Larsen

Louise Faaborg Larsen forsker i kræft i æggestokkene.

Studiet skal forenklet beskrevet vise, om det er muligt at opdage æggestokkræft tidligere og behandle mere individuelt – ved at spore DNA fra kræftknuden i blodbanerne.
- Kræft i æggestokkene er en meget alvorlig kræftform, der ofte bliver opdaget meget sent. Derfor kan det få stor betydning for den enkelte patient, hvis vi kan sætte ind over for det noget før og ændre i behandlingen, hvis vi kan se, at kemoterapi alligevel ikke hjælper, siger hun. 

Vigtig del af behandlingen

 Forskning, som den Louise Faaborg Larsen udøver, er en integreret og vigtig del af behandlingen og plejen af patienterne på Sygehus Lillebælt. Ved begyndelsen af 2021 var der 52 ph.d.-studerende på sygehuset, og alene i det forgangne år afleverede og forsvarede i alt 12 studerende fra sygehuset deres afhandlinger. Håbet – og planen – er, at forskermiljøet på Sygehus Lillebælt over tid skal blive endnu stærkere.
- I sidste ende handler det om at sætte patienten først, og det gør vi kun, hvis vi forbedrer og udvikler os. Derfor er forskning en grundsten på Sygehus Lillebælt, og vi oplever helt klart en positiv udvikling, hvad det angår, siger lægelig direktør Thomas Larsen.

De studerendes forskningsområder spænder vidt. For eksempel forsvarede overlæge Rasmus Wulff Hauritz fra Anæstesiafdelingen på Kolding Sygehus i 2020 en afhandling, hvor han beskrev udfordringerne ved smertebehandling efter en operation i foden – og alternativer til det. Og læge Ina Mathilde Kjær fra Biokemi & Immunologi undersøgte hvilke informationer, man ved hjælp af en måling af bestemte vækstfaktorer i blodprøver kan få om brystkræftpatienters sygdomsforløb.

 

Louise Faaborg Larsen

Lige nu er Louise Faaborg Larsen begyndt at skrive ph.d'en på basis af den data, hun har samlet ind.

Antallet af ph.d.-studerende og publikationer er i det hele taget steget betragteligt i de senere år, og det glæder lederen af sygehusets forskningsråd, professor og overlæge Karina Dahl Steffensen fra Onkologisk Afdeling.
- Det er glædeligt, at der sker så meget på vores sygehus. Hvis vi ikke hele tiden stiler efter at blive bedre, bliver vi heller ikke bedre. Derfor er forskning et bærende element i denne udvikling mod altid at gøre det en smule bedre for vores patienter, siger hun. 

Flere lektorer ansat

Som en del af udviklingen har sygehuset i løbet af 2020 for alvor taget en ny forskningsfløj på Kolding Sygehus i brug, hvor forskere fra forskellige faggrupper – når corona-restriktioner ikke sætter en stopper for det – kan sidde på kontor efter kontor. Det samme gør sig gældende på et nyere forskningsområde i bygningen ”Bjerget” på Vejle Sygehus.
- Jeg plejer at sige, at dét at skrive en ph.d. er 10 procent eufori og 90 procent frustrationer. Det er meget personligt udviklende at gennemføre en ph.d. men kan også være hårdt, og derfor er det vigtigt med et netværk, og at vi får opbygget forskningsmiljøer rundt omkring på sygehuset, siger Karina Dahl Steffensen.

I løbet af det seneste år har Sygehus Lillebælt ansat en håndfuld lektorer på flere, forskellige afdelinger, og det er med til at understøtte forskningsmiljøet på sygehuset, fordi de kan fungere som hovedvejledere for studerende.
- Mulighederne for at forske inden for flere områder bliver dermed bedre. Vi har også ansat professorer, og det styrker også forskningen på sygehuset, og vi udvikler os hele tiden, fortæller koordinerende forskningsleder på Kolding Sygehus, Kim Houlind.


Siden er sidst opdateret 23-02-2021.
Kontakt: Anna-Esther Nielsen - OUHSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring