Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Graviditet, fødsel og barsel

Information om COVID 19 hos gravide og fødende

 

Kære kommende forældre, og jer, der lige er blevet forældre

Vi anbefaler, at I følger Sundhedsstyrelsens gode råd for at beskytte jer selv og andre mod smitte:

Sundhedsstyrelsen COVID 19

 

Test for COVID-19 af alle fødende

Vi tilbyder alle fødende - samt gravide, der indlægges mere end 24 timer - en podning for COVID-19.
 

Far/partner

Far/partner kan deltage og ledsage den gravide til kontroller og skanninger på sygehuset og i jordemoderkonsultationen, hvis far/partner er rask.

Far/partner bliver podet, når den gravide indlægges på Fødeafsnittet, hvis den pårørende skal være medindlagt.

Hvis du som far/partner får symptomer på COVID-19, skal du sørge for at blive podet. Hvis din test er positiv for COVID-19, kan du desværre ikke være med ved fødslen. Vi opfordrer derfor til, at I forholder jer til, hvem I alternativt kan tage med til fødslen, hvis dette bliver nødvendigt.

 

Pårørende og besøg

På fødestuen kan far/partner eller anden valgt pårørende være med. Hvis der er behov for at få en ekstra pårørende med ved fødslen, skal den pårørende være færdigvaccineret eller have en negativ coronatest (under 72 timer).

Generel information om besøg se Pårørende på sygehuset

 

Fødsels- og familieforberedelse

Fødsels- og familieforberedelsen foregår som webinar for at undgå risiko for smittespredning, se Fødsels- og familieforberedelse


Telefonkonsultationer

Nogle kontroller vil være ombooket til telefonkonsultation/videokonsultation. I vil få besked via e-boks, hvis jeres tid eller undersøgelse er lavet om.


Kontroller i graviditeten

Hvis du som gravid oplever symptomer eller har fået påvist COVID-19, skal du henvende dig til vores sekretærer på tlf. 76 36 29 47, og vi aftaler et individuelt forløb for dine kontroller.

Se Gode råd til gravide med coronavirus


Indlæggelse under graviditeten eller ved fødslen

Vi tilbyder alle fødende samt gravide, der indlægges mere end 24 timer en podning for COVID-19.

Vi foretager podningen fra næse/svælg ved indlæggelsen. Svaret på podningen vil som regel komme i løbet af 4-6 timer. Er testen negativ, har du ikke coronavirus, og der gøres ikke yderligere. Er testen positiv vil resten af forløbet på sygehuset foregå i isolation. Hvis du er indlagt, tester vi for COVID-19 igen 3 dage efter indlæggelsen.


Hjemmefødsel

Det er muligt at føde hjemme, hvis alle i husstanden er raske. Hvis du som gravid, din partner eller hjemmeboende børn er testet positive og/eller har symptomer, anbefaler vi, at du føder på sygehuset.

 

Efter fødslen

Det ser for nuværende ud til, at børn oftest påvirkes mindre og har mildere sygdom end voksne, hvis de smittes med COVID-19.

Hvis du som nybagt mor har symptomer eller påvist COVID-19, kan du være sammen med dit nyfødte raske barn. Vi vil hjælpe dig med ekstra hygiejniske forholdsregler, og du kan herefter ligge med dit barn hud-mod-hud, amme osv. I vil blive opfordret til at tage hurtigt hjem, hvis alt er som det skal være, og I føler jer trygge. I vil også få vejledning i, hvad I skal holde øje med hos jeres barn, og hvad I generelt kan gøre derhjemme af smittebegrænsende tiltag.

Hvis du som far/partner har symptomer eller påvist COVID-19, og moderen og barnet er raske, bør du undgå tæt kontakt med dit nyfødte barn og barnets mor, indtil du har været symptomfri i 48 timer ud fra et forsigtighedsprincip.

Rask far/partner kan være medindlagt efter fødslen, men skal så vidt muligt opholde sig på stuen.


Hvis jeres barn er syg eller født for tidligt og skal på neonatalafdelingen, så vil det i nogle tilfælde være sådan, at barnet ikke kan være sammen med sin mor, hvis mor har COVID-19. Det afhænger af moderens symptomer og graden af sygdom hos både mor og barn. Som personale vil vi gøre alt for at hjælpe jer igennem, og vejlede jer omkring, hvordan I forholder jer i disse situationer.

Hvis du som far/partner har symptomer eller har påvist COVID-19 kan du desværre ikke være sammen med dit barn på neonatalafdelingen. Når du som far/partner har været symptomfri i 48 timer, er du velkommen på neonatalafdelingen igen.


Alle familier med nyfødte, hvor mor er testet positiv for COVID-19, har mulighed for direkte telefonisk kontakt til Barselklinikken på Kolding Sygehus de første 3 uger efter udskrivelsen, tlf. 76 36 24 04.


Siden er sidst opdateret 15-06-2021.
Kontakt: Stefan Bjerre Callesen - OUHSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring