Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Palliativt Team

Det palliative team er et specialiseret team, som arbejder tværfagligt. Teamet består af læger, sygeplejersker, psykologer, fysioterapeuter og sekretærer, med mulighed for inddragelse af ergoterapeut, diætist, socialrådgiver og præst.

 

Palliativt Team tilbyder:

Rehabilitering i Kræftpatienternes Hus

Målgruppe:

Dig, der lever med en kræftsygdom, du er mobil og har et vist funktionsniveau, men oplever komplekse symptomer og problemstillinger.
Det kan fx være problemer med rollen som ’patient’, familiære og sociale problemer, træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, manglende appetit og ernæringsproblemer, åndenød, smerter, angst, depression, søvnforstyrrelser, eksistentielle problemer, sociale problemstillinger eller behov for individuelt tilpasset fysisk træning.
Dine pårørende inddrages også i tilbuddet.

Hvis du vil vide mere om specialiseret rehabilitering ved Palliativt Team
 


Udefunktion med opfølgning i hjemmet

Målgruppe:

Dig, der er mindre mobil og har vanskelige problemstillinger, der kræver specialiseret tværfaglig palliativ indsats i hjemmet.

Palliativ indsats er lindrende pleje og behandling. Målet er, at du og dine nærmeste opnår den størst mulige livskvalitet, trods de gener og problemer, sygdommen medfører.
Teamet yder behandling og konsulentbistand i samarbejde med din praktiserende læge, hjemmesygeplejen og den sygehusafdeling, du er tilknyttet. Vi tilbyder hjælp til komplicerede symptomer og problemer. Det kan for eksempel være fysiske, psykiske, sociale og åndelige, eksistentielle problemstillinger.

Yderligere information til dig omkring Palliativ Teams udefunktion


 

Lymfødembehandling i eget hjem

For dig, der har fået udfyldt LÆ165 - Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling.

Fysioterapeuterne tilknyttet Palliativt Team Vejle kan tilbyde lymfødembehandling i dit eget hjem, såfremt der er sendt ansøgning til hjemkommunen om socialmedicinsk sagsbehandling.

Målgruppe:
Dig med behandlingskrævende lymfødem, der har fået udfyldt LÆ165 og som i forvejen ikke er tilknyttet Palliativt Team Vejle.

Du skal være bosiddende i Vejle, Kolding eller Fredericia Kommune.
 


Siden er sidst opdateret 27-10-2021.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring